Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Chiến Binh Rambo 2 1985

Chiến Binh Rambo 2 1985

Tiếp nối phần phim trước, John Rambo bị chính quyền Mỹ bắt và cho làm việc trong một nhà tù kiêm trại lao động với công việc chính là khai thác đá. Một ngày kia, Rambo được người chỉ huy cũ của mình là Đại tá Samuel Trautman đến thăm. Trautman nói rằng chính quyền Mỹ sẽ trả tự do cho Rambo, với điều kiện anh phải lập công chuộc tội bằng cách xâm nhập vào Việt Nam để tìm kiếm tù binh Mỹ từ thời chiến tranh...

Tải xuống : MKV
Tải xuống : MP4

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim